ایده، طراحی، اجرا

پالت های رنگی

رنگ عنصری است که به خودی خود می‌تواند با مخاطب ارتباط برقرار کند. اصولاً برای انتخاب پالت رنگ در یک پروژۀ جدید چه قدر وقت می‌گذارید؟ شاید گاهی به عنوان یک طراح اهمیت رنگ را نادیده بگیرید.

امّا باید بدانید انتخاب پالت رنگ مناسب امری ضروری است و در عین حال کار راحتی نیست. به خصوص اگر یک طراح تازه‌کار باشید.

شاید بپرسید برای انتخاب رنگ چه چیزی از همه مهم‌تر است؟ جواب “تمرین” است. البته شناخت رنگ‌ها و درک معنی و احساسی که انتقال می‌دهند برای انتخاب درست بسیار مهم است.