ایده، طراحی، اجرا

طراحی لوگو برای فروشگاه بانک کتاب بهار

مختصری از پروژه

  • فروردین ۱۵, ۱۳۹۷