ایده، طراحی، اجرا

طراحی لوگو برای گروه موسیقی شب های آفتابی

مختصری از پروژه

  • شهریور ۱۵, ۱۳۹۷