ایده، طراحی، اجرا

طراحی لوگو برای گروه پژوهشی تلنگر

مختصری از پروژه

  • مهر ۱۵, ۱۳۹۷